SEO Audit หรือ Website Audit คือ กระบวนการตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ SEO ของเว็บไซต์นั้นๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ในหน้าผลการค้นหาของ Search Engine (SERP) ประกอบด้วย

 • Technical SEO: ตรวจสอบโครงสร้างทางเทคนิคของเว็บไซต์ เช่น ความเร็วในการโหลด Sitemap Robots.txt โครงสร้าง URL
 • On-Page SEO: ตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ เช่น Keyword Meta Description Title Tag Heading Tag
 • Off-Page SEO: ตรวจสอบปัจจัยภายนอกเว็บไซต์ เช่น Backlink Social Media
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำ SEO

วิธีการทำ SEO Site Audit

 • ใช้เครื่องมือ SEO ช่วยวิเคราะห์
  • Google Search Console
  • SEMrush
  • Ahrefs
 • วิเคราะห์ข้อมูล
  • ตรวจสอบรายงานจากเครื่องมือ
  • วิเคราะห์จุดอ่อน
  • หาวิธีการแก้ไข
 • ปรับปรุงคุณภาพ SEO
  • แก้ไขปัญหาที่พบ
  • พัฒนาเนื้อหา
  • เพิ่ม Backlink

SEO Audit สำคัญอย่างไร ?

 • โครงสร้างเว็บไซต์ : ตรวจสอบว่าโครงสร้างของเว็บไซต์มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีการแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาอย่างเหมาะสมหรือไม่ มีการเชื่อมโยงระหว่างหน้าต่างๆ ได้อย่างถูกต้องหรือไม่
 • เนื้อหา : ตรวจสอบว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์มีคุณภาพดีหรือไม่ ตรงกับความต้องการของผู้ค้นหาหรือไม่ มีการเลือกใช้คำหลัก (Keywords) ที่เหมาะสมหรือไม่
 • เทคนิค SEO : ตรวจสอบว่าเว็บไซต์มีการตั้งค่าและใช้งานเทคนิค SEO ต่างๆ อย่างถูกต้องหรือไม่ เช่น การใช้ Title Tag, Meta Description, Heading Tag, ลิงก์ภายใน เป็นต้น
 • ประสิทธิภาพเว็บไซต์ : ตรวจสอบว่าเว็บไซต์โหลดเร็วหรือไม่ มีการตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้ดีหรือไม่

การทำ Website Audit จะช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ทราบว่าเว็บไซต์ของตนมีจุดแข็งและจุดอ่อนในด้าน SEO อย่างไร เพื่อที่จะทำการปรับปรุงแก้ไขให้เว็บไซต์มีอันดับที่ดีขึ้นใน SERP และดึงดูดผู้เข้าชมได้มากขึ้น

ความถี่ในการทำ Website Audit นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของเว็บไซต์ ปริมาณเนื้อหาบนเว็บไซต์ และความถี่ในการอัปเดตเนื้อหา โดยโดยทั่วไปแล้วแนะนำให้ทำ Website Audit อย่างน้อยปีละครั้ง หรือบ่อยกว่านั้นหากเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตเนื้อหาบ่อยครั้ง

HTML Tag

ประโยชน์ของการทำ Website Audit

 • ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ทราบถึงสถานะ SEO ของเว็บไซต์
 • ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนในด้าน SEO
 • ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพด้าน SEO มากขึ้น
 • ช่วยให้เว็บไซต์มีอันดับที่ดีขึ้นใน SERP และดึงดูดผู้เข้าชมได้มากขึ้น

หากเจ้าของเว็บไซต์ต้องการทำ Website Audit ด้วยตัวเอง สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Google Search Console, Google Analytics, และเครื่องมือ Website Audit ของผู้ให้บริการต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากต้องการผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้ใช้บริการของผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO

หากคุณรู้สึกว่าขั้นตอนเหล่านี้นั้นยากเกินไป Soar Fast เรามีบริการ รับทำ SEO พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน On-Page, Off-Page, Technical, Digital Marketing ซึ่งทางเราได้เตรียมพร้อมทุกกลยุทธ์เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ติดต่อเราผ่านช่องทาง Line: https://lin.ee/If9vGQQ

Leave a Comment